Неділя, 19.09.2021, 01:32
Вітаю Вас Гість | RSS

Гуляйпільський колегіум "Лідер"

Меню сайту
Я маю право
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Інформація про заклад

        

Буклет Історія Гуляйпільського колегіуму "Лідер"

Дата заснування: 1972 рік.
Юридична адреса закладу:
70202, м. Гуляйполе Запорізької області, вулиця Цвітна, 5
телефон: 4-19-09; 4-16-61
E-mail: colegium_lider@ukr.net

Навчальний заклад відкрито 01 вересня 1972 року як Гуляйпільську середню школу №4 державної форми власності загальною площею 4500 кв.м. Загальна навчальна площа будівель складає 2050 кв.м. Проектна потужність школи розрахована на 1100 учнів.

Розпорядженням голови Гуляйпільської районної державної адміністрації № 308 від 29 вересня 2001 року загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 реорганізована у навчально-виховний комплекс (НВК) "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад №4 м. Гуляйполе", який передано у комунальну власність Гуляйпільської міської ради Розпорядженням голови Гуляйпільської районної державної адміністрації № 309 від 29 вересня 2001 року.

Навчально-виховний комплекс (НВК) "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад №4 м. Гуляйполе" реорганізований шляхом його поділу на загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №4 м. Гуляйполе та ясла-садок "Сонечко" та передано у спільну власність територіальних громад Гуляйпільського району Розпорядженням голови Гуляйпільської районної державної адміністрації №496/1 від 17 грудня 2003 року.

Комунальний заклад  „Гуляйпільський колегіум «Лідер»  Гуляйпільської районної ради відповідно до рішення сесії районної ради № 5 від 02.03.2005 року підпорядкований і підзвітний Гуляйпільській районній раді. З питань основної освітньо-виховної діяльності школи підвідомчий відділу освіти, молоді та спорту Гуляйпільської районної державної адміністрації.

Рішенням Гуляйпільської районної ради п'ятого скликання №5 від 15 серпня 2006 року Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 м. Гуляйполе перейменована у комунальний заклад "Гуляйпільський колегіум "Лідер" Гуляйпільської районної ради Запорізької області комунальної власності територіальних громад Гуляйпільського району.

Рішенням Гуляпільської міської ради №11 від 27 грудня 2017 року комунальний заклад "Гуляйпільський колегіум "Лідер" Гуляйпільської районної ради передано у комунальну власність Гуляйпільської міської територіальної громади, яким також зіненон назву закладу на  комунальний заклад "Гуляйпільський колегіум "Лідер" Гуляйпільської міської ради. 

Заклад є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, реєстраційні рахунки та спеціальні реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, фірмові бланки. Права і обов’язки юридичної особи Заклад набуває з дня її державної реєстрації.

Комунальний заклад "Гуляйпільський колегіум "Лідер" Гуляйпільської міської ради має такі установчі документи: Свідоцтво про право власності ; Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України(ЄДРПОУ) та Виписку з ЄДРПОУ ; Рішення про встановлення установі ознаки неприбутковості 0031- бюджетні організації ; Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою  з Планом меж земельної ділянки . Ліцензію на здійснення освітніх послуг та Свідоцтво про атестацію.

Головною метою Закладу є забезпечення умов для реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, виховання та розвитку обдарованих і здібних дітей, спрямованих на формування високого рівня моральних, інтелектуальних, фізичних, художньо-естетичних складових їх особистості.

Головними завданнями Закладу є:

- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей й обдарованості учнів, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися; формування громадянської позиції; виховання почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

- виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

- пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей, надання їм можливості широкої освіти, що перевищує рівень традиційної школи;

- забезпечення наступнісно-перспективних зв'язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю;

- створення сприятливих умов для вступу випускників Закладу у заклади вищої освіти;

- формування у школярів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, вироблення умінь практичного застосування здобутих знань;

- збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я вихованців;

- оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання і виховання;

- становлення і розвиток найвищих потреб особистості, її духовного та громадянського зростання;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- виховання громадянина України;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних та світоглядних переконань;

- формування ключових компетенцій учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності.

Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН "Про права дитини", чинним законодавством, у тому числі: законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", нормами податкового законодавства України, що регулюють діяльність неприбуткових організацій, іншими діючими нормативними актами України, рішеннями Гуляйпільської міської ради, наказами відділу освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради та Статутом  (остання сторінка Статуту), який затверджено Гуляйпільською міською радою.

Аналіз освітньої ситуації за останні роки свідчить про поступальний розвиток колегіуму, про структурні та якісні зміни, що відбулися в ньому, які сприяють підвищенню якості освіти та виховання. Але для забезпечення подальшого розвитку колегіуму потрібне зростання рівня компетентності уcix учасників освітнього процесу i безпосередньо формування самоосвітніх, особистісних та соціальних компетентностей випускників.

Діюча Програма розвитку Гуляйпільського колегіуму «Лідер» на 2017-2019 роки обумовлена низкою факторів, що спонукають педагогічний колектив до переводу навчально-виховного процесу закладу на новий якісний рівень.

У колегіумі створені та функціонують  науково-методична рада, психологічна служба,  методичні об’єднання вчителів початкових класів, класних керівників, міжшкільні методичні округи педагогів з інших навчальних дисциплін, в разі потреби та згідно чинного законодавства творчі групи вчителів з впровадження новітніх технологій в освітній процес.

Мовою освітнього процесу у колегіумі є державна мова.

Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до Програми розвитку, перспективного та річного планів, де відображаються  найголовніші напрямки його діяльності, визначаються перспективи розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою. Корекція  річного плану здійснюється через щомісячне та щотижневе планування.

Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених профільним Міністерством України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілів навчання. Робочий навчальний план погоджується радою Колегіуму, Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, затверджується відділом освіти, молоді та спорту Гуляйпільської міської ради.

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники колегіуму працюють за програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають гриф профільного Міністерства України, а також за науково-методичною літературою, дидактичними матеріалами. Форми, методи, засоби освітньої діяльності спрямовані на забезпечення  виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державного стандарту загальної середньої освіти.

Заклад здійснює освітній процес за денною формою навчання. Відповідно до поданих згідно чинного законодавства документів може організовуватися індивідуальна та екстернатна форма навчання.

Відповідно до чинного законодавства з метою забезпечення рівного доступу дітей з особливими освітніми потребами до якісної освіти в умовах загальноосвітнього простору у Закладі може бути запроваджено інклюзивне навчання (згідно аналізу потреб батьків з нового навчального року такої форми здобуття освіти потребують з дитини з ООП). З метою забезпечення освітніх послуг для всіх учасників освітнього процесу, в тому числі й для учнів з особливими освітніми потребами, в школі обладнано пандус, який відповідає всім основним вимогам.

 

У освітньому закладі реалізуються різні проекти за   освітніми програми:

- "Вчимося жити разом" - для учнів 1-4-х класів (тренер Лапіна Т.М., заступник директора з науковметодичної роботи, вчитель початкових класів), для учнів 5-9 класів (тренер Коба В.М., вчитель основ здоров'я), для учнів 10-11-х класів (тренер Зіма В.О.вчитель фізики, класний керівник);

- "Маршрут Безпеки" - для учнів 5-11-х класів (тренер Коба В.М., вчитель основ здоров'я);

- "Профілактика ВІЛ/СНІД на робочому місці" - для працівників навчального закладу, педагогічної спільноти та громади (тренер Сахно Н.Ю., практичний психолог);

- "Кроки до порозуміння" - для учнів старшої школи (тренер Сахно Н.Ю., практичний психолог);

- "Спорт заради здоров'я " - для учнів 1-11-х класів (тренери Білай С.М., заступник директора з виховної роботи, та Шапошнік Г.О., вчитель фізичної культури).

Зарахування учнів до Закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заява батьків, або осіб, які замінюють) та свідоцтва про народження(копія), за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу). Учні зараховуються до Закладу незалежно від місця проживання. Зарахування учнів  до першого класу початкової школи відбувається на безконкурсній основі. До 1-го класу зараховуються діти, як правило, в 6 років.які досягли шкільної зрілості, що виявляється за допомогою психодіагностичного обстеження. Таке обстеження може проводитись лікарем-спеціалістом. 

Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи: заяву на ім’я директора колегіуму; копії свідоцтва про народження дитини та ідентифікаційного коду; медичну картку встановленого зразка  та картку щеплень.

У зв'язку з прийняттям нового Закону України "Про освіту" (вересень 2017р.) у освітній заклад приймаються діти, які проживають у мікрорайоні школи, та хлопчики і дівчатка, чиї старші брати і сестри навчалися чи навчаються у колегіумі.

Згідно  рішення  виконавчого комітету Гуляйпільської міської ради від 31.01.2019 року №7 "Про облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів Гуляйпільської міської територіальної громади у 2019 році" за комунальним закладом "Гуляйпільський колегіум "Лідер" Гуляйпільської міської ради закріплено територію обслуговування, яка включає с.Дорожнянку та такі вулиці міста: вул. Базарна, Пологівський шлях (раніше Ворошилова), Гоголя, Козацька (раніше Жовтнева), Н. Махна (раніше ІІІ Інтернаціоналу, буд. №№49-129, 56-128), Миру, Нова, Осіння, Весняна (раніше Піонерська), пров. Селянський, Дружби (раніше Фрунзе), пров. Хіміків, Привітна (раніше Комсомольська), Шевченка (№№35-163, 32-216, двоповерховий будинок №240 в районі РЕМу), Вишнева, Запорізька, Медова (раніше Ларічева), Південна, П’ятихатки, Степна, Богдана Хмельницького, М. Костенка (раніше Чубаря), Цвітна, пл. Героїв України (раніше Петровського, буд. №№6, 8, 10, 12, 56, приватний сектор), Спартаківська, Трудова ( буд.№№23-131, 26-134, 16Б, 67).

За іншими ЗЗСО міста   закріплені  такі території для обслуговування:

КЗ «Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» Гуляйпільської міської ради: пл. Героїв України (непарні номери, крім приватного сектора), Рєпіна (1-39, 2-38), Шевченка (1-33, 2-30), Лугова (1-33, 2-46), Франка (1-61, 2-56), 1 Травня (1-53, 2-48), Трудова (1-21, 2-24), пров. СігорянськийСадовий,Н. Махна (1-47, 2-54), Соборна (2-102, 1-129), Герцена, Горна, Набережна, Вільна, Велика (1-110), БочанськаГорького, Шкільна, Щаслива, Східна, ЮвілейнаТардова, пров. ЦегельнийГвардійський, Дачна, Л. ВерьовкиГ. Коровки, Мостовий, Донецька, Берегова, Заводська, Горна, пров. Зелений, с. Рівнопілля, с. Яблукове;

КЗ «Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2» Гуляйпільської міської ради: вул. Вербова, Злагоди, Калинова, М. Корфа, Мартиненка, Мічуріна, Алли Оношко, Овчіннікова, Подолянська, Рєпіна (41-61, 40-70), Робоча, Спортивна, 1 Травня (55-215, 50-284), Лесі Українки, Франка (63-125, 58-116), Молодіжна, Лугова (35-95, 48-122), вул. Школа-інтернат, с. Зелене, с. Святопетрівка, с. Староукраїнка;

КЗ «Гуляйпільська спеціалізована загальноосвітня школа ступенів» Гуляйпільської міської ради: вул. Українська, Піщана, Потайна, пров. Гурянський, Бригадний, Глінки, Захисників України, Урожайна, Соборна (від 104, від 131), Червона, Гагаріна, Бригадний, Верхня, Зарічна, с. Марфопіль.

Адміністрація колегіуму в обов'язковому порядку ознайомлює  учнів і їх батьків (або осіб, які їх замінюють) зі Статутом, правилами внутрішнього розпорядку, іншими документами, які регламентують організацію освітнього процесу.

З 1 вересня 2018 року 60 першокласників розпочали навчання за єдиною в Україні Концепцією Нової Української Школи (НУШ) та новим Державним стандартом загальної початкової освіти.

В закладі створені всі умови для отримання повної загальної середньої освіти: світлі, затишні та теплі класні кімнати, кімната для відпочинку та  денного сну, обладнаний спортивний та тренажерний зали, безкоштовне гаряче харчування, постійний медичний нагляд, гуртки та спортивні секції, висококваліфіковані вчителі, вихователі, практичний психолог, турботливий персонал; перебування дітей у навчальному закладі  - з 7.30 (прийом дітей вчителем) до 12.35 (завершення уроків) та до 17.30 (у групі продовженого дня).

У колегіумі налагоджено роботу 2-х груп  подовженого дня, які сформовані за потребою Закладу та бажанням батьків учнів 1-х та 2-4-х класів.. Зарахування дітей до груп подовженого дня і відрахування з них здійснено наказом директора на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють. 

Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом та санітарно-гігієнічними вимогами. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня і закінчуються згідно вимог чинного законодавства. Навчальний рік поділяється на  2 семестри. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується директором колегіуму за погодженням профспілкового комітету.

Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнемТривалість уроків у колегіумі становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2 – 4 класах – 40 хвилин, в 5-11 класах - 45 хвилин. Тривалість перерв між уроками встановлюється із урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше 10 хвилин, великої перерви – до 20 хвилин. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету (крім 1 класу) визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Гранична наповнюваність класів не перевищує 25 осіб. Поділ класів на групи здійснюється при вивченні окремих предметів (іноземної мови. інформатики, трудового навчання ) з наповнюваністю класів не менше 16 осіб, з кількістю учнів у групі не менше 8, але не більше трьох груп у одному класі.

Кількість факультативів, курсів за вибором, консультацій, гуртків, визначається робочим навчальним планом. Закладу додатково виділяються 4 тижневих години (І колегіальний компонент) на кожний клас (7-11 (12) класи) для організації предметно-урочної системи, індивідуального навчання, проведення консультацій, спецкурсів для поглибленого вивчення предметів, тощо. Для організації позакласної, методичної, науково-дослідницької роботи, окремих лекцій, курсів можуть виділятися 1500 годин (ІІ колегіальний компонент) на рік.

Структура управління закладом: стиль управління – демократичний; тип структури – лінійно-функціональний. У структуру управлінських органів у закладі  входять:

-  органи колегіального управління школою: загальношкільна конференція, Рада колегіуму, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках;

-  адміністрація колегіуму директор,  заступник з науково-методичної роботи, заступник  з навчально-виховної роботи, заступник з виховної роботи, практичний психолог;

-  органи громадського самоврядування:

                      -  учнів - шкільна мерія;

                      -  вчителів - профспілковий комітет,  науково-методична рада;

                     -  батьків - батьківська рада.

Управлінська діяльність Закладу спрямована  на постійне  удосконалення системи планування  та реалізацію планів при чіткому баченні кінцевої мети на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу. Головними показниками якості педагогічної діяльності є особистісні показники розвитку кожного учня. Спрямованість внутрішньошкільного управління на кінцевий результат передбачає новий  підхід до  інформаційного забезпечення, педагогічного аналізу, планування, організації  контролю і регулювання всієї діяльності навчального закладу.

Управлінська діяльність вимагає  інформаційного забезпечення. У колегіумі створена система  інформаційного забезпечення управління Закладом, яка здійснюється шляхом моніторингових досліджень через різні види збору інформації (щоденну, щотижневу, щомісячну. щосеместрову, щорічну). Об’єктами шкільного моніторингу є динаміка індивідуальних досягнень учнів, якість освіти,  рівень  навчальних досягнень, соціальної установки, професійного самовизначення випускників, вивчення ефективності виховної системи, рівень професійної компетентності педагогічних кадрів, діагностика рівня професійної культури вчителя, аналіз результативності інноваційної діяльності.

Процес управління освітньою діяльністю складається з таких  взаємопов’язаних етапів: збору інформації; аналізу отриманої інформації, результати  чого дають можливість адміністрації Закладу чітко спланувати управлінську діяльність; організації реалізації виявлених проблем; контролю, який здійснюється через  отримання  об’єктивної інформації щодо результативності реалізації проблем; координації та  регулювання, які полягають в узагальненні результатів, подальшому покращенні результатів діяльності

Кадрова політика колегіуму будується з урахуванням розвитку соціально-економічних відносин, рівня духовного відродження нації та реформування освіти України. Ці зміни реалізуються шляхом підвищення професійних вимог до вчителя та потребують ретельного підбору кадрів.  

Навчально-виховний процес у 2019/2020 н.р. здійснює 50 педагогічних працівників. З них мають:

 • вищу освіту – 48 вчителів (100%);
 • вищу категорію - 30 вчителів , що становить 62,5%;
 • першу- 10 учителів, що становить 20,8 % ;
 • другу – 6 вчителів (12,5%);
 • спеціаліст – 2 (4,2%).
 • старший учитель - 8, що становить 16,7 %; учитель-методист - 15, що становить 31,3 %;
 • Заслужений учитель України - 2 (4,2%), Відмінник освіти України - 4 (8,4%);
 • нагороджені знаком "Василь Сухомлинський" - 1 (2,1%).   

На даний час у  освітньому закладі працює 5 педагогів, які закінчили магістратуру.  Колегіум повністю укомплектований педагогічними кадрами, забезпеченість якими відбувається на 96% за рахунок штатних працівників та на 2,1% - за сумісництвом (вчитель російської мови).

З метою підвищення ефективності освітнього процесу члени педагогічного колективу активно впроваджують інноваційні технології  (ігрове, інтерактивне та кооперативне навчання, проблемне та диференційоване навчання, технологію критичного мислення, технологією лекційного викладу матеріалу та ін.). Єдині в районі учні початкових класів  вже восьмий рік  працюють за посібниками "Математика"  С.О.Скворцової та Л.В.Онопрієнко, що покладені в основу реалізації Концепції  Нової української школи в математичній галузі Державного стандарту початкової освіти, а нинішні першокласники  та другокласники оволодівають  компетентностями ХХІ століття за освітньою програмою НУШ-2, розробленою командою під керівництвом Р. Б.Шияна. Дієвим засобом реалізації вище зазначених педагогічних інновацій є інформаційно-комунікаційні технології, здійснення компетентнісного та діяльнісного підходів в освіті.

Матеріально-технічна база Закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Закладу. Для забезпечення освітнього процесу база колегіуму складається із  28 навчальних кабінетів, 3-х комп’ютерних класів (44 робочих місця з комп'ютерами), 2 інтерактивних комплекси,  2 комплекти "проектор + екран", 3-х майстерень, тренінгового кабінету, а також спортивного, актового залів, міні-спортзалу з тренажерами,  бібліотеки, їдальні, медичного кабінету. Заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивний та ігрові майданчики, зона відпочинку,  автоклас, господарські будівлі тощо.

Колегіум є неприбутковим бюджетним закладом освіти, фінансово-господарська діяльність якого здійснюється на основі його кошторису.  Джерелами формування кошторису Закладу є:  кошти освітньої субвенції;   кошти місцевого бюджету;  кошти, одержані як благодійні внески або пожертвування від фізичних та юридичних осіб; - власні надходження, отримані згідно з чинним законодавством України, від здачі в оренду майна; інші кошти, набуті на підставах, не заборонених законодавством України.

Головною метою освітньої політики колегіуму є забезпечення сучасної якісної освіти. У 2019/2020 навчальному році в колегіуму навчається 502 учнів (на 05.09.2019р.). Середня наповнюваність класів - 22-23 учні.

За наслідками педагогічних досліджень та освітнього моніторингу постійно оновлювались та коригувались робочі навчальні плані колегіуму. З 2006 року запроваджено поглиблене вивчення іноземних мов та предметів художнього профілю. З 2004 введено профільне навчання в старшій школі. Сьогодні у практиці колегіуму – поглиблене вивчення іноземних мов (англійської, німецької, французької) , профільне навчання філологічного (українська та іноземні мови ) та інформаційно-технологічного спрямування в старшій школі, що розглядається як одна з умов щодо реалізації особистісно-розвивальної парадигми освіти.Одним із провідних чинників забезпечення якісної освіти є педагогічна майстерність учителя.

Вчителі колегіуму є  переможцями районних та призерами обласних етапів конкурсу професійної майстерності «Учитель року», «Директор року», «Класний керівник року»,  дипломантами ІІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій «Інновації в організації навчально-виховного процесу в дошкільному, загальноосвітньому та позашкільному навчальних закладах»,  друкуються у фаховій пресі, мають власні видання, беруть участь у професійних конкурсах, Всеукраїнських проектах, апробації навчальних посібників та комп’ютерних програм.  За результатами участі у кількох Всеукраїнських виставках «Інноватика в освіті» колегіум отримав Дипломи за І місце та Золоті медалі,  занесено у банк навчальних закладів України «Сучасні заклади освіти». 

В колегіумі значна увага приділяється  роботі з обдарованими, талановитими та здібними дітьми через реалізацію програми колегіуму "ОБДАРОВАНІ ДІТИ", результативно працює наукове об'єднання колегіантів (НОК) "Інтелектуал". Створено банк даних здібних учнів. З метою підготовки колегіантів до олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань у варіативну складову робочого навчального плану включено різноманітні факультативи, курси за вибором, додаткові години. Працюють предметні гуртки. Робота педагогічного колективу з обдарованими учнями є результативною. За підсумками участі наших учнів в районних олімпіадах колегіум восьми років займала І місце у рейтингу шкіл району, два попередні роки - ІІІ та ІІ місце (але за найбільшою кількістю переможців - І місце), і за результатами районних олімпіад 2017-2018 року знову виборола І місце. У різноманітних  12 Міжнародних та Всеукраїнських інтерактивних конкурсах з різних предметів стали переможцями 73 % учнів. 

В цілому Заклад посідає призове місце у районному рейтингу щодо результативності  роботи з обдарованими учнями та ефективності участі педагогів у професійних конкурсах. 

У колегіумі ведеться інтенсивна робота зі створення здоров’язберегаючої інфраструктури. В центрі уваги цієї діяльності знаходяться наступні питання:

 • дотримання санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу (освітлення, температурний режим, якісне збалансоване харчування та питний режим, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня);
 • якість забезпечення медичного обслуговування ( медична допомога, проведення протиепідемічних заходів, санітарно-освітня робота серед персоналу колегіуму, батьків та учнів, проведення вакцинації учнів, здійснення нагляду за диспансерною групою хворих дітей, ведення листів здоров’я, здійснення моніторингу здоров’я й фізичного розвитку учнів);
 • організація зустрічей із лікарями, проведення заходів із профілактики шкідливих звичок;
 • організація оздоровлення та відпочинку учнів під час літніх канікул;
 • сприяння організації оздоровлення дітей пільгових категорій;
 • створення та вдосконалення необхідних умов з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Виховна система колегіуму – це структура, яка сприяє вихованню, моральному становленню учнів, формуванню в них творчого мислення, відповідальності, забезпечує всебічний розвиток особистості, формування громадянина-патріота України, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності.

Значний внесок в суспільне життя та розвиток колегіуму має зв’язок з громадою. На базі навчального закладу відбуваються творчі зустрічі та звіти перед громадськістю представників міської та районної влади, спільні заходи з громадськими та культурно-просвітницькими організаціями, представниками благодійних фондів, компаній та правоохоронних органів.

Педагогічний колектив завжди в творчому пошуку, прагне знайти незвичне вирішення педагогічної проблеми. Інноваційні технології, різноманітні педагогічні прийоми, які впроваджують вчителі, спрямовані на розвиток   освітнього закладу для учнів, для вчителів,  для батьків, для громади.

Форма входу
Пошук
Календар
«  Вересень 2021  »
ПнВвСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Copyright colegium lider © 2021
Хостинг від uCoz